In onze stad Utrecht heerst acute woningnood. Er is een enorme behoefte aan nieuwe betaalbare woningen en deze vraag wordt de komende jaren alleen maar groter. Het wordt onmogelijk om een eigen plekje in Utrecht te vinden. Daarom is het tijd nu radicale keuzes te maken en maximaal in te zetten op woningbouw in Utrecht. Dat kan op een snelle en duurzame manier. Daarom roepen wij dit stadsbestuur op om prioriteit te geven aan het bouwen van nieuwe, betaalbare woningen.

Wij willen wonen in Utrecht!

Er zijn in de stad tekorten aan alle type woningen. Of je nou een appartement in de binnenstad of een huis met een tuintje in Leidsche Rijn zoekt, het wordt steeds lastiger. En met het huidige bouwtempo loopt dit tekort aan woningen alleen maar op.

Tijd om de woningnood in Utrecht meer aandacht te geven!

Er zijn in de stad tekorten aan alle type woningen. Of je nou een appartement in de binnenstad of een huis met een tuintje in Leidsche Rijn zoekt, het wordt steeds lastiger. En met het huidige bouwtempo loopt dit tekort aan woningen alleen maar op.

Tijd om de woningnood in Utrecht meer aandacht te geven!

Elke dag komen er meer Utrechters bij die geen geschikte woning meer kunnen vinden. De gemiddelde wachtlijst voor een sociale huurwoning is nu 10 jaar! Met oplopende wachtlijsten en prijzen die de pan uit rijzen is het tijd om in actie te komen.

Wij willen wonen in Utrecht!

Jongeren, starters en gezinnen kunnen geen betaalbare woning meer vinden in de stad. Wij maken ons zorgen om onze mede-Utrechters, voor wie de woningnood acuter is dan ooit. Dat kan alleen worden opgelost door vol in te zetten op woningbouw.

Kies voor wonen!

Jongeren, starters en doorstromers kunnen geen betaalbare woning meer vinden in de stad. Voor deze groep is de woningnood acuter dan ooit. Dat kan alleen worden opgelost door vol in te zetten op woningbouw.

Kies voor bouwen!